opc_loader

  

  

  

   

  

   

Privacy StatementWarmWinkel.nl

WarmWinkel.nl verwerkt persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wet. In dit Privacy Statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.  Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u die vinden door te klikken op de link 'meer details’.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van het Privacy Statement nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit statement leest u hoe u dit kunt doen.  

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in dit Privacy Statement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in dit statement kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Wie zijn wij?

Eerste laag:

WarmWinkel.nl is onderdeel van Profort B.V. geregistreerd onder kvk-nummer 32101234 en richt zich op het verkopen van verwarmingsystemen.  

Welke persoonsgegevens verzamelt WarmWinkel.nl van u?

WarmWinkel.nl verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
  • Aankoopgegevens (bijvoorbeeld op welke datum u een bepaald product heeft aangekocht)
  • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen)
  • Deelnamegedrag (bijvoorbeeld of u in het verleden heeft deelgenomen aan acties en zo ja, aan welke)
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Indien u overgaat tot aanschaf van een product uit de webshop, zult ook worden verzocht uw betalingsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen direct worden verzameld en verwerkt door een derde partij genaamd Pay.nl onderdeel van Tintel B.V. geregistreerd onder kvk-nummer 24283498. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw betalingsgegevens in overstemming met de wet. WarmWinkel.nl heeft geen inzage in uw betalingsgegevens en deze zullen dan ook niet door ons worden verzameld en/of verwerkt. Dit Privacy Statement is dus ook niet van toepassing op deze verwerking. Om meer informatie te krijgen over de wijze waarop Pay.nl uw betalingsgegevens zal verzamelen en verwerken, verwijzen wij u naar het privacy statement op Pay.nl’s website.